משאבת חום ,חימום תת ריצפתי,חימום תת רצפתי,משאבות חום אינוורטר תנאי שימוש באתר

  
 
 
 

 

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

האתר מופעל ומנוהל  ע"י  קירור מגדל  השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, לכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים, גם לנשים.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו ע"י "קירור מגדל" או מטעמה ובכל יישום,קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט ,תוכנה, וכל חומר אחר הכלולים בו - הן של "קירור מגדל" בלבד. אין להפיץ,להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של "קירור מגדל" בכתב ומראש.

המפרטים הטכניים,התמונות והמחירים באתר זה הינם כלליים ואין לשייכם לדגם ו/או שוק ספציפי. המוצרים המופיעים אינם בהכרח מוצר סטנדרטי ו/או כלולים במחיר המוצר. "קירור מגדל" שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים, דגמים ומחירים ללא הודעה מוקדמת. המידע והייעוץ שבאתר זה כלליים בלבד, לכן מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני כל פעולה. מבלי לגרוע באמור לעיל, "קירור מגדל" אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר זה.

חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. "קירור מגדל" תשתמש במידע אישי זה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין. המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. "קירור מגדל" נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין היא יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע.

"קירור מגדל" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "קירור מגדל" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם."קירור מגדל" לא תשא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים."

"קירור מגדל" אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "קירור מגדל" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "קירור מגדל" או אצל מי מספקיה.

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוזות נצרת עילית והצפון בישראל.

ט.ל.ח.

דרונט בניית אתרים